Location: Serbia

  General Information


  Salutation:
  MsMr


  Education

  Foreign Languages

  English Language
  BeginerIntermediateAdvanced

  captcha
  * Mandatory Fields

   

   “HDL Design House”

  Raspisuje konkurs za dodelu 10 stipendija studentima:

  • Fakulteta Tehnickih Nauka u Novom Sadu,
  • Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu i
  • Elektronskog Fakulteta u Nišu.

  Za stipendije se mogu prijaviti studenti koji su upisali IV godinu osnovnih studija, kao i studenti koji su na Master studijama gore navedenih fakulteta.

   

  Uslovi za dobijanje stipendije:

  • da je student upisao IV godinu studija ili Master studije,
  • da student redovno upisuje narednu godinu studiranja (“godina za godinu”)

   

  Obaveze Stipendista:

  • da redovno polaže ispite i dostavlja potvrde o položenim ispitima na kraju akademske godine,
  • da neće promeniti fakultet i smer bez saglasnosti Davaoca stipendije,
  • da će po završetku osnovnih ili Master studija najkasnije u roku od 15 dana zasnovati radni odnos kod Davaoca stipendije,
  • da će biti u radnom odnosu kod Davaoca stipendije u minimalno dvostrukom trajanju broja meseci koliko je primljeno stipendija i
  • da će obavljati svu obaveznu stručnu praksu kod Davaoca stipendija.
  • da ukoliko ne završi osnovne ili Master studije u roku predviđenom u ugovoru, vrati celokupan iznos stipendije u razumnom roku takođe predviđenom u ugovoru.

   

  Stipendije su u vidu mesečnih uplata u iznosu od 25.000 RSD za osnovne i Master studije, počevši od novembra 2021. godine u trajanju od 12 meseci.

   

   

  Ostvarivanje prava na bonus:

  • Ukoliko stipendista završi osnovne ili Master studije pre isteka 12 meseci tokom kojih bi trebalo da dobija mesečne uplate, pripada mu preostali iznos stipendija pod uslovom da Stipendista odmah zaključi ugovor o radnom odnosu sa Davaocem stipendija. U ovom slučaju, stipendista stiče pravo na dodatnih pet dana godišnjeg odmora.

   

  Sa potencijalnim kandidatima za stipendije, obaviće se intervjui u prostorijama HDL Design House, a sa odabranim kandidatima će se potpisati ugovor o stipendiranju.

   

  Molimo vas da svoje biografije dostavite na scholarship@hdl-dh.com ili popuni formu na ovoj stranici do 15. oktobra 2021. godine.

   

   

   

   General Information


   Salutation:
   MsMr


   Education

   Foreign Languages

   English Language
   BeginerIntermediateAdvanced

   captcha
   * Mandatory Fields

   Search